قوی شدن ایران با «جهش تولید»

سال ۱۳۹۹، سال «جهش تولید» قوی شدن ایران با «جهش تولید» رهبر انقلاب با استمرار  و اسرار بر تمرکز  افزایش توان ایران  اسلامی ، در همه زمینه ها برای قوی شدن در رویارویی با چالش […]