آشنایی دنیای غرب با پدیده مهدویت شیعه و ظهور

غرب و مهدویت(قسمت اول) ظهور  //////آشنایی دنیای غرب با پدیده مهدویت شیعه و  عکس العمل آنها ////// آشنایی جدی غرب با موضوع مهدویت برمی گردد به حدود ۲۰۰ سال پیش ،بدین صورت که از آن […]

سبک زندگی مهدوی-خانواده مهدوی

سبک زندگی مهدوی
سبک زندگی مهدوی فردی خدمت امام رضا (ع)  آمد و از ایشان سوال کرد: (قائم آل محمد(ص) شما هستید؟امام در جواب فرمودند اگر من بودم همین غذایی را هم که می خورم،نمی خوردم چون مهدی […]