دستکاری ژنتیک پشت میز مذاکره

ژنتیک انسانی

((ایرانی ها در حال تغییر -دی ان ای -(ژنتیک) منطقه هستند.)) این قسمتی از صحبتهای -نورمن تی روال- افسر پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) و مدیرپیشین امور ایران دراداره ملی این کشور است  که به […]

ولی فقیه

رهبز

ولی فقیه متحد شدن در حکومت امام زمان درجامعه اگر بخواهد همه نیروها به کار بیفتد وهمه در یک جهت به کاربیفتد و هیچ یک ازنیروها هرز نرودو همه نیروهای جامعه به صورت یک قدرت […]

اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی

توکل

<< مرگ دردنیایی که براساس افکارمادی اداره میشود برای ضعیف امری طبیعی است،این راقبول دارم،اگریک ملتی به خود نیاید،خود راقوی نکند،دیگران به او  زور میگویند… >>                                                   رهبری