آشنایی دنیای غرب با پدیده مهدویت شیعه و ظهور۲

آشنایی دنیای غرب با پدیده مهدویت شیعه و ظهور۲ مهدویت و مهدی باوری از بنیادی ترین مباحث اعتقادی اسلام است و باور به آمدن مصلح و منجی آخرالزمان  علاوه بر مذاهب اسلامی در تمامی ادیان […]

آشنایی دنیای غرب با پدیده مهدویت شیعه و ظهور

غرب و مهدویت(قسمت اول) ظهور  //////آشنایی دنیای غرب با پدیده مهدویت شیعه و  عکس العمل آنها ////// آشنایی جدی غرب با موضوع مهدویت برمی گردد به حدود ۲۰۰ سال پیش ،بدین صورت که از آن […]