آشنایی دنیای غرب با پدیده مهدویت شیعه و ظهور

غرب و مهدویت(قسمت اول) ظهور  //////آشنایی دنیای غرب با پدیده مهدویت شیعه و  عکس العمل آنها ////// آشنایی جدی غرب با موضوع مهدویت برمی گردد به حدود ۲۰۰ سال پیش ،بدین صورت که از آن […]

بیدار شوید و بدرخشید

بیدار شوید و بدرخشید بسم الله الرحمن الرحیم رویه صبحگاهی دارن هاردی: بیدار شوید و بدرخشید . ((دارن هاردی :باید ذکر شوددارن هاردی خود شخص بسیار موفق و فرهیخته است که در کتابش به نام […]