مهر مهدوی

http://eslamkadeh.com/%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C-3/

مهر مهدوی در گروه مددکاری (تنها راه امید ،امام زمان عج)

b-he

جلسه این ماه راس ساعت ۱۱ روز جمعه ۲۴اسفند ۱۳۹۷ در مسجد ابوالفضلیها شروع شد ،ولی بدلیل انجام مراسم ختم در مسجد مددجویان به بخش بسیج راهنمایی شدند. ادامه…..

مهر مهدوی در گروه مددکاری (تنها راه امید ، امام زمان)

خانواده های مددجو در مسجد

 

جلسه این ماه راس ساعت ۱۱و نیم روز جمعه ۳اسفند ۱۳۹۷ در مسجد ابوالفضلیها شروع شد . خانواده های شرکت کننده تقریبا ۱۸ خانواده بودند که شامل حدود ۲۰خانم ۳۰ کودک و ۱ نفر مرد بودند،که چهارده خانواده از ماه قبل دعوتنامه داشتند و بقیه از اطراف بودند. شروع جلسه بوسیله آقای رضا غفاریان بود که موضوع اعتقادی را شامل بود، بعد از آن استاد سعید وکیلی به سخنرانی پرداختند. ….

مهر مهدوی در گروه مددکاری (تنها راه امید)

مهر مهدوی

درراستای ترویج فرهنگ مهدویت ریاست محترم موسسه حقوقی راه امید

آقای علی به روش به همراه وکلای این موسسه بیش از یک سال است

اقدام به تشکیل خیریه ای نموده اند بنام گروه مددکاری (تنها راه امید ، امام زمان عج)، تا در راستای خوشنودی امام زمان (عج)به افراد مستمند حاشیه شهر رسیدگی شود که در این زمینه تقریبا  مبلغی بین دو الی چهارمیلیون

هزینه میشود. ….