مهدویت

ظهورکی؟
امام زمان۲

مطالب مفید مهدویت را اینجا ببینید

شعر

آیت الله بهجت

هر لحظه با امام لحظه ها
ayatllah behjat

تکان میخوری بگو    یا صاحب الزمان

بر می خیزی بگو    یا صاحب الزمان

می نشینی بگو    یا صاحب الزمان

صبح که ازخوب برمی خیزی مودب بایست وصبحت رابا امام زمانت شروع کن وبگو آقاجان دستم به دامنت خودت یاری ام کن.

شب که می خواهی بخوابی اول دست به سینه بگذاروبگو: اسلام علیک یاصاحب الزمان

شب وروزت رابایاد محبوبت سرکن،که اگراین طورشد شیطان دیگردرزندگی تو راهی ندارد

دیگر نمیتوانی گناه کنی،دیگرتمام وقت بیمه امام زمانی.        آیت الله بهجت

============================================================

                                             درد دل با امام زمان

نجات ازغرق شدن دردریای زندگی

چکار کنیم ظهور امام زمان (عج) را نزدیک کنیم؟

آغاز هزارو صد و هشتادمین سال امامت حضرت ولی عصر(عج)

زائر پیاده اربعین چطور برای یاری امام زمان آماده شود

از غدیر تا ظهور

قلب امام زمان

http://eslamkadeh.com/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/