زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر ازشهادت نیست

شهدا-زنده نگه داشتن یاد  شهدا  کمتر ازشهادت نیست چرا انسانهای بزرگ وبیمانندی همچون  شهید دکتر چمران و بابایی و شهید آیت الله بهشتی و  مطهری و سید شهدأ اهل قلم شهید آوینی و صیاد شیرازی وشهید مهدی وحمید باکری و آیت الله دستغیب  و شهید حججی و همه شهدای ایران که  آمار آن بیش از … ادامه خواندن زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر ازشهادت نیست