حسین(ع)کشتی نجات

زائر پیاده اربعین چطور برای یاری امام زمان آماده شود

اربعین مغناطیسی که همه را جذب میکند.

ادب : حجه الاسلام پناهیان – محرم ۹۷ – دانشگاه امام صادق (ع)

سبک _زندگی استاد پناهیان محرم ۱۳۹۷ 

عاشورا رمز ظهور

سبک زندگی _استاد_ پناهیان _جلسه _پنجم _محرم _۱۳۹۷

علیرضا پناهیان محرم۹۷ دانشگاه امام صادق(ع)